12.03 - 26.06.2020 r. - ZAWIESZENIE ZAJĘĆ SZKOLNYCH 25.05. - 26.06.2020 r. - zajęcia opiekuńczo-wychowawcze (świetlica) 1 - 25.06.2020 r. - konsultacje dla uczniów 8.06 - 10.06. i 19.06.2020 r. - zwrot książek do biblioteki 16 - 18.06.2020 r. - egzamin ósmoklasisty

 

Lista kandydatów

zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

w postępowaniu rekrutacyjnym

 

Jednostka: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Malborku

Oddział: klasa pierwsza

Liczba miejsc w klasie pierwszej: 50

Liczba zgłoszonych kandydatów: 53

w tym

  • zamieszkałych w obwodzie szkoły: 37
  • zamieszkałych poza obwodem szkoły: 16

 

Liczba zakwalifikowanych kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły: 3

Kandydaci zakwalifikowani

Lp.

Nazwisko

Imię

1

 Jabłoński

 Antoni

2

 Jackowska

 Maja

3

 Kapla

 Karolina

Najniższa liczba punktów uprawniająca do przyjęcia: 14,00

 

Liczba niezakwalifikowanych kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły: 13

Kandydaci niezakwalifikowani

Lp.

Nazwisko

Imię

1

 Kaczor

 Sara

2

 Kiełbasa

 Oliwia

3

 Kowalski

 Antoni

4

 Naganowski

 Marcel

5

 Ossowski

 Filip

6

 Partyka

 Adrian

7

 Płosiński

 Dorian

8

 Skuza

 Roksana

9

 Swacha

 Dominika

10

 Szulc

 Zuzanna

11

 Szulewski

 Grzegorz

12

 Wróblewska

 Wiktoria

13

 Żelazko

 Robert